hollandsglorie Tag

Praatgrage koekjes, zo worden ze ook wel gekscherend genoemd. We hebben het natuurlijk over kletskoppen. Voor velen behoren deze koekjes tot de categorie “je blijft ervan eten en dan is opeens de koektrommel leeg”. Maar waarom heten kletskoppen eigenlijk kletskoppen? Begin 1600 beschreef Zaccharias Heyns, een naar Leiden gevluchte Antwerpse drukker, zijn eerste kennismaking met deze krakende koekjes.

Top