Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt, is er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is. Annies Kitchen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.annies-kitchen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Annies Kitchen.

Alle publicaties en uitingen van Annies Kitchen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit de publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Annies Kitchen vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Annies Kitchen V.O.F.
Lekstraat 174
4125 TD Hoef en Haag
info@annies-kitchen.nl

Top