Privacyverklaring

INLEIDING

Annies Kitchen neemt jouw privacy serieus. Zij verwerkt en gebruikt informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier. Met deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast lees je in deze privacyverklaring over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Lees deze privacyverklaring rustig door. Heb je vragen, neem dan contact op met info@annies-kitchen.nl.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Annies Kitchen V.O.F. is een Vennootschap onder Firma “Annies Kitchen”, gevestigd te (4125TD) Hoef en Haag aan de Lekstraat 174, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92224377. Wanneer Annies Kitchen jouw persoonsgegevens verwerkt, is Annies Kitchen de verwerkingsverantwoordelijke.

HOE GEBRUIKT ANNIES KITCHEN JOUW GEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Annies Kitchen persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Annies Kitchen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Annies Kitchen worden bewaard.

Bestellingen

Doeleinde: levering bestelling Algemene persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), bezorgadres, rekeningnummer(s), betalingsgegevens. In voorkomende gevallen: geboortedatum Bijzondere persoonsgegevens: informatie betreffende allergieën Grondslag: uitvoering overeenkomst, uitdrukkelijke toestemming (bijzondere persoonsgegevens) Bewaartermijn: 13 maanden na de laatste bestelling Marketing Doeleinde: Nieuwsbrief en Retargeting Algemene persoonsgegevens: klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, User ID Grondslag: uitdrukkelijke toestemming Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

HOE VERKRIJGT ANNIES KITCHEN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Annies Kitchen bezit gegevens over jou, omdat je die gegevens aan ons verstrekt hebt door het plaatsen van een bestelling via onze website. Door het verstrekken van persoonsgegevens geef je ons toestemming om deze gegevens te verwerken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn zoals voor het afhandelen van jouw bestelling.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzien

Je kunt altijd jouw eigen (persoons)gegevens bekijken en veranderen in jouw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Annies Kitchen over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Wijzigen Als je veranderingen wil aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Annies Kitchen. Je kunt verzoeken dat Annies Kitchen jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Beperken van de verwerking Je hebt, onder voorwaarden, het recht om Annies Kitchen te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Annies Kitchen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Annies Kitchen daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren, tenzij je deze gegevens opnieuw aan ons verstrekt. Een verzoek zoals hierboven omschreven kan verstuurd worden naar info@annies-kitchen.nl. Annies Kitchen verwerkt jouw verzoek zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Annies Kitchen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Annies Kitchen jouw verzoek afwijst, geven wij in ons antwoord aan waarom het verzoek wordt afgewezen.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens delen met andere partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij jouw bestelling laten bezorgen door een bezorgdienst. Aan deze bezorgdienst worden dan in ieder geval jouw naam, bezorgadres en telefoonnummers verstrekt. Ook kunnen wij ons klantenbestand laten beheren door een derde partij, die gespecialiseerd is in customer relation management software. Wij letten er daarbij speciaal op dat deze software voldoende is beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Met alle derde-partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. In deze verwerkersovereenkomsten is onder meer omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welk doel. Ook is altijd de verplichting opgenomen dat de verwerker de persoonsgegevens niet mag verwerken buiten onze instructies om. Daarnaast kan het zijn dat Annies Kitchen verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Annies Kitchen deelt in geen geval jouw persoonsgegevens met een andere partij (niet zijnde een verwerker), zonder daarvoor eerst jouw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Annies Kitchen worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Annies Kitchen worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Functionele cookies Deze cookies zorgen ervoor dat de website beter functioneert en het gebruiksvriendelijk is voor jou. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Analytische cookies Hierbij wordt een cookie aangemaakt wanneer je de website voor het eerst bezoekt. Dit houden wij bij zodat we weten hoeveel bezoekers onze website heeft, hoe vaak de website bezocht wordt en andere statistische doeleinden. Deze gegevens zijn anoniem en voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig. Tracking cookies Deze cookies houden bij welke internetpagina’s je hebt bezocht. Deze cookies worden gebruikt zodat we kunnen afleiden wat jouw voorkeuren en interesses zijn, op basis hiervan kunnen wij je een persoonlijke aanbieding doen. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we jouw toestemming nodig. Cookies van externe parijen Op deze website plaatsen we geen cookies van externe partijen. Wel plaatsen wij links naar websites van derde partijen (zoals magazines die aandacht aan ons besteden) en naar sociale mediaplatforms. Door op deze links te klikken verlaat je de omgeving van Annies Kitchen, ons cookiebeleid is dan niet meer van toepassing. Cookies aanpassen en beheren Als je deze website voor het eerst bezoekt krijg je onze cookie melding te zien. Als je geen marketing cookies wilt activeren dan kun je ervoor kiezen deze niet te accepteren. Nadat je een keuze hebt gemaakt, verschijnt de cookiemelding niet opnieuw. Als je je cookie-instellingen daarna wilt wijzigen, dan kun je dat hier doen. Je kunt daarnaast ook je cookies beheren via de browser die je gebruikt. De manier waarop je dat kunt doen verschilt per browser en apparaat dat je gebruikt. Als je je browser zo instelt dat daarmee alle cookies worden geweigerd, dan kan dat tot gevolg hebben dat (sommige delen van) de website niet optimaal werkt.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, onder andere vanwege wijziging van de regelgeving. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.

KLACHTEN EN VRAGEN?

Heb je vragen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Annies Kitchen jouw gegevens gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@annies-kitchen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Annies Kitchen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar dit adres. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.
Top